projects
Home > Product > Sàn nhựa GALAXY dày 2mm Natural
Sàn nhựa GALAXY (dày 2mm)
Size : 6″ × 36″(152.4mm × 914.4mm × 2mm)
Đóng gói: 5.01 ㎡/box (36 viên)