projects
Home > Product > Sàn nhựa GALAXY vân thảm Square
Sàn nhựa GALAXY vân thảm (gạch nhựa giả thảm)
Size : 455mm × 455mm (16pcs, 3.31㎡/box)
Đóng gói: 3.31 ㎡/box (16 viên)