projects
Home > Product > Sàn nhựa GALAXY vân đá Square
Sàn nhựa GALAXY vân đá (gạch nhựa giả đá)
Size : 455mm × 455mm (16pcs, 3.31㎡/box)
Đóng gói: 3.31 ㎡/box (16 viên)