projects
Home > Product > Sàn nhựa GALAXY vân gỗ Natural
Sàn nhựa GALAXY vân gỗ (gạch nhựa giả gỗ)
Size : 6″ × 36″(152.4mm × 914.4mm × 3mm)
Đóng gói: 3.34 ㎡/box (24 viên)